Zakat Sekarang

Zakat

Bersihkan harta bersihkan jiwa

Rp
Zakat Tabungan

Apabila tabungan seseorang tidak mengalami fluktuasi atau tetap dalam kurun waktu satu tahun, maka cara mengeluarkan zakatnya...

Rp
Zakat Fitrah

Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadist adalah sebesar satu sha' (1 sha'...

Rp
Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan ini dikeluarkan Setiap kali memperoleh penghasilan, nishabnya 85 gram emas per tahun, jika harga emas murni...

Rp
Zakat Perdagangan

Hasil perdagangan wajib dizakati jika telah mencapai nishab 85 gram emas, dan telah berjalan selama 1 tahun dengan besaran...

Rp
Zakat Emas

Emas wajib dizakati ketika telah dimiliki atau disimpan selama 1 tahun oleh pemiliknya dan telah mencapai nishab 85 gram...

Hitung zakat anda

Rp

0

Harga emas Rp 956.000 /gram

Nisab ( 85gram ) Rp 81.260.000

Rp
Rp
Zakat Pendapatan selama 1 tahun = 2,5 persen dari pendapatan kotor
Rp

119.500

Harga emas Rp 956.000 /gram

Nisab ( 85gram ) Rp 81.260.000

gram
Zakat pada emas selama 1 tahun = 2,5 persen dari emas Anda
Rp

24.000

Harga beras Rp 12.000 /kg

Nisab ( 520kg ) Rp 6.240.000

person
Zakat Fitrah = 2 kg x Harga beras
Rp

0

Harga emas Rp 956.000 /gram

Nisab ( 85gram ) Rp 81.260.000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Zakat Perdagangan selama 1 tahun = 2,5 persen dari laba bersih Anda
Rp

0

Harga emas Rp 956.000 /gram

Nisab ( 85gram ) Rp 81.260.000

Rp
Rp
Zakat tabungan selama 1 tahun = 2,5 persen dari saldo tabungan + pembagian keuntungan selama 1 tahun
LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

© 2020, Lazismu D.I. Yogyakarta All Reserved

Download

Temukan kami di