Zakat Sekarang

Zakat

Bersihkan harta bersihkan jiwa

Zakat Pertenakan

Harta yang akan dizakati adalah 100% milik sendiri, hewan ternak baru boleh dibayar zakatnya jika masa kepemilikan sudah...

Zakat Pertenakan
Zakat Tabungan

Apabila tabungan seseorang tidak mengalami fluktuasi atau tetap dalam kurun waktu satu tahun, maka cara mengeluarkan zakatnya...

Zakat Tabungan
Zakat Fitrah

Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadist adalah sebesar satu sha' (1 sha'...

Zakat Fitrah
Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan ini dikeluarkan Setiap kali memperoleh penghasilan, nishabnya 85 gram emas per tahun, jika harga emas murni...

Zakat Penghasilan
Zakat Perdagangan

Hasil perdagangan wajib dizakati jika telah mencapai nishab 85 gram emas, dan telah berjalan selama 1 tahun dengan besaran...

Zakat Perdagangan

Hitung zakat anda

Swipe right box for more zakat calculator 👉
Rp

0

Gold Price Rp 934.000 / gram

Nishab ( 85 gram ) 1 Year : Rp 79.390.000 1 Month : Rp 6.615.833

Rp
Rp
2.5 persen from you income, zakat income monthly can expense if your reach nishab monthly 1/12 from yearly nishab
Rp

0

Rice Price Rp 12.000 / kg

Nishab ( 524 kg ) Rp 6.288.000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Based on Agricultural Zakat = 5 percentage from your nett income monthly
Rp

0

Harga emas Rp 934.000 / gram

Nisab ( 85 gram ) Rp 79.390.000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Based on Zakat of Gold, 2.5 percentage from company nett income yearly
Rp

116.750

Gold Price Rp 934.000 / gram

Nisab ( 85 gram ) Rp 79.390.000

gram
Zakat on Gold = 2.5 persen from your gold yearly
Rp

24.000

Rice Price Rp 12.000 / kg

person
Zakat Fitrah = 2 kg x Rice Price
LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

© 2020, Lazismu D.I. Yogyakarta All Reserved

Download

Temukan kami di